Behöver man en dag låna pengar för att kunna betala något speciellt så som en ny bil, en ny bostad eller något annat måste man lämna in en låneansökan för att få  lånet beviljat. En låneansökan lämnas in till banker eller låneinstitut och måste innehålla saker som personnummer, datering och underskrift. Dessutom måste man som  sökande uppfylla vissa krav som banken eller låneinstitutet kontrollerar i en så kallad kreditprövning. Vid en kreditprövning kontrolleras saker om den sökande så som inkomst,  ålder, anställningsstatus, civilstatus och betalningsanmärkningar. När man söker lån kan det även förekomma att man får redogöra för de utgifter man har varje månad.

När man lämnar in en låneansökan kan det även komma att krävas att man måste redovisa någon form av säkerhet såsom borgensman eller pant. En borgensman går i princip i god för att den som ansöker om lånet kan betala tillbaka sina lån. Skulle låntagaren inte klara av att betala tillbaka är det borgensmannen som får ta konsekvenserna.

En säkerhet i form av pant kan vara någon form av egendom eller tillgång. Det kan till exempel vara ett hus, en bil eller värdepapper. Skulle låntagaren inte kunna betala tillbaka går denna säkerhet til den som lånat ut pengarna.

Om man däremot inte vill eller inte kan lämna någon säkerhet kan man låna i alla fall. Då med hjälp av ett blancolån som inte kräver någon säkerhet. Lånar man med hjälp av ett  blancolån ska man dock räkna med högre kostnader än hos lån med säkerhet.

När man ska köpa en bostad är det inte alltid säkert man vet hur mycket det kommer  att kosta och därmed vet man inte heller hur mycket pengar man egentligen inte behöver låna. Därför kan man be om ett lånelöfte på ett visst belopp. På det viset vet man  hur mycket man kan få låna och likaså hur mycket huset kan kosta vid köpet.