I dagens samhälle finns det en väldigt viktigt regel som säger att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Betalningarna ska vara kreditgivaren,  dvs den som ska ha in pengarna, tillhanda senast på förfallodagen. Är det så att  kredittagaren, den som ska betala räkningarna eller skulderna, inte betalar sin skuld enligt de avtal och villkor som finns har kreditgivaren rätt att vidta åtgärder för att  få betalt.

Här är stegen som föranleder en betalningsanmärkning

1. Obetald räkning och betalningspåminnelse

De åtgärder som kan komma på tal är först och främst en betalningspåminnelse som  uppmanar den som är betalningsskyldig till att betala den förfallna skulden. Betalar man inte sina räkningar trots påminnelser kan det hända att man blir uppsagd från det man får räkningar ifrån. Man har då i regel 4 veckors uppsägningstid. Har man  möjlighet att betala det man har missat att betala plus eventuell ränta kan man  upphäva denna uppsägningstid.

2. Indrivningsförfarande – skulden går till ett inkassoföretag

Om man fortfarande inte har betalt sin skuld innan uppsägningstiden har gått ut kan den som inte fått betalat inleda ett formellt indrivningsförfarande. Det vill säga, han eller hon kan driva in fordran själv eller lämna indrivningen i uppdrag till ett  inkassoföretag. Då skickas det ut ett inkassokrav till den som står i skuld med  en uppmaning att betala eller göra en invändning mot kravet om man inte anser sig  skyldig att betala.

Ett sådan inkassokrav skall vara skriftligt och specifikt så det är lätt att se hur summan fördelas på skuldbelopp, ränta och ersättning för inkassokostnader.

3. Kronofogden

Om skulden inte betalas trots inkassokra kan kreditgivaren eller inkassoföretaget vända sig till kronofogdemyndigheten för att få betalningsskyldigheten fastslagen. Anser  man att kravet från kronofogden är fel måste man protestera mot kravet innan den tid som anges i betalningsföreläggandet.

Om kravet fortfarande står fast, trots protest, kan kreditgivaren gå vidare till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång.

4. Betalningsanmärkning

Om kronofogden eller domstolen fastställer skulden får man en betalningsanmärkning.  Detta innebär att uppgifterna om att man inte betalat i tid eller inte betalat alls hamnar i de register som används vid kreditupplysning. Uppgifterna finns sedan kvar i registret i 3 år och finns även kvar om skulden betalas.