Här kommer en rad finansiella begrepp, som kan låta svåra, men som egentligen är enkla. Och som är mycket bra att känna till.

Rörlig ränta

Du betalar ränta på alla dina lån. Har du en rörlig ränta så betyder det att räntan kan förändras med tiden. Går räntan upp får du betala mer och går räntan ner får du betala mindre. Historiskt har rörlig ränta oftast varit billigast. Alternativet till rörlig ränta är fast ränta.

Ockerränta

Ockerränta är en ränta som är onormalt hög med tanke på den lagliga fastställda räntan. Ockerränta används om det går att utnyttja låntagarens dåliga situation.

Återbetalnings tid

Återbetalnings tid är den tiden det är skrivit i kontraktet att låntagaren skall ha betalt tillbaka lånet till långivaren.

Blanco lån

Ett blanco lån är ett lån som en låntagare kan ta där det inte krävs någon säkerhet för att kunna ta ett lån. Detta är ett väldigt osäkert lån från bankens sida. Men det är fler och fler banker som låter personer låna pengar, bara så länge dom kan visa att dom har möjlighet att betala tillbaka det lånade beloppet inom en viss tid.

Eurolån

Eurolån är för de låntagare som får lön i Euro. Det är oftast enklast och mycket mer fördelaktigt att låna pengar i samma valuta som man får sin lön utbetald i. Detta för att det inte skall vara några risker i valutakurserna.

Kredit

Saknar man kontanter när något speciellt ska betalas kan man ansöka om att får kredit och därmed också betala i efterhand. Säljaren måste då ta ställning till om han eller  hon vill bevilja krediten, och det gör de först och främst genom en kreditprövning och om köparen visar upp någon form av säkerhet, precis som vid ett vanligt lån. Exempel på säkerhet kan i detta fallet vara en borgensman som kan komma att få betala för  krediten om kredittagaren inte kan betala tillbaka själv, det vill säga borgensmannen får stå för konsekvenserna. Även borgensmannen får gå igenom en kreditprövning.

Kreditprövning

Alltid när någon ansöker om kredit görs en kreditprövning, precis som vid lån. En  kreditprövning görs för att kreditgivaren vill vara säker på att han eller hon han få  tillbaka sina pengar och inte förlora dem i form av uteblivna betalningar. För att  göra en kreditprövning måste kreditgivaren ta kontakt med upplysningscentralen som  sedan ger honom eller henne uppgifter om kreditsökaren. Uppgifterna handlar då om  inkomst, betalningsanmärkningar osv. Därefter kan kreditgivaren fatta ett beslut.<

Credit Scoring

Credit scoring är en metod som har blivit standardiserad när det gäller kreditprövningar. Metoden är en sammanställning av olika faktorer som ugör en grund för att kreditgivaren ska bevilja eller avslå en kreditansökning. Faktorerna som bedöms är ålder, årsinkomst, betalningsanmärkningar och antalet kreditförfrågningar genom tiderna. Det tas också  hänsym till hur kredittagarens ekonomiska framtid kan komma att se ut.