Att köpa sig en båt kan vara väldigt dyrt många gånger. Det kan vara en utgift man  inte kan betala med egna pengar utan istället måste man låna pengar av till exempel banken. Banken brukar ställa kravet att den man köper sin båt av ska vara en  auktoriserad båthandlare, för att lånet ska bli beviljat. Likaså krävs det att man inte har några betalningsanmärkning och har en viss inkomst.<br><br>

När man väl har bestämt sig för att köpa en ny båt och även då ta ett lån är det en god idé att be att få ett lånelöfte samt att banken kontrollerar så att man kan bli  beviljad ett lån. Ett lånelöfte innebär att man kan få veta hur mycket pengar man kan få låna av banken. På så sätt vet man hur mycket ens båt kan få lov att kosta.

När man har fått sitt lån beviljat och köpt sin båt är det dags att börja betala  tillbaka lånet. Man kan då välja om man vill ha en fast eller rörlig ränta, samt  hur mycket som ska betalas varje månad genom att diskutera med sin lånegivare. På  så sätt kan man också bestämma hur lång tid man har på sig att betala tillbaka lånet.  Vill man, kan man även välja att amortera på båtlånet för att snabbare bli av med det eftersom räntekostnaderna då minskar och därmed också den totala kostnaden för lånet.

För att lånegivaren ska kunna locka till sig fler låneansökare och därmed också tjäna mer pengar brukar de erbjuda vissa tjänster i samband med lånet. Däribland sjöassistans. Det är en tjänst som är tillgänglig dygnet runt och kan hjälpa en olycksdrabbad båtägare med bland annat bärgning och hemtransport. Därför är det viktigt att titta runt bland olika försäkringsbolag och se vilka förmåner man får till innan man bestämmer sig.